0979 922 735
Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
nhadatphuquoc24h@gmail.com
Banner Nhà Đất

Trần Thế Đảm

Nhà môi Giới chuyên nghiệp tại Phú Quốc
Chuyên:
- Phân phối dự án bất động sản 
- Tư vấn pháp luật bất động sản
- Tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản 
- Tư vấn tài chính bất động sản 
 Tư vấn thẩm định giá bất động sản